Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Polgár Edit, 2013 Pomáz, Szentendrei út 46.
+36 20 312 7445, hello@mentaledzo.humentaledzo.hu

Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái és jogalapja

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, ajánlatkérők, a hírlevelekre feliratkozók, e-bookot letölteni kívánók, online vagy személyes coachingot igénylők, valamint a cookie-k használata. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel és visszaigazoló e-mail küldése, számlázás, regisztráció, marketing tevékenység végzése. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév, adószám vagy adóazonosító és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő ügyvezetője és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: Elektronikus.

Adattovábbítás: Adattovábbítást az adatkezelő gyakornoli ideje alatt végez. Az adatok továbbitásra kerülnek egy harmadik félhez: Lineo International Consulting Kft . Az adatkezelőt és az Lineo International Consulting Kft élő szerződés köti, mint adatkezelésre mind titoktartásra.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlem, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400

Tárhelyszolgáltatóm:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.;
Tel.: 06 21 200 0040; Adószám: 22206118-2-13

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.